Disclaimer

De website www.charlzz.com is een initiatief van Charlzz uit Maastricht.

Algemene informatie op de website
De website geeft een overzicht van het vrijetijdsaanbod in de Euregio MaasRijn en is een stimulans voor het grensoverschrijdend toerisme. Deze informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter.

Veranderingen site/aanbod
Charlzz.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op het getoonde toeristische aanbod.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid 
De medewerkers van Charlzz.com besteden de uiterste zorg aan de website www.charlzz.com en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er echter onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. Charlzz.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of daaruit voortvloeiende derving van inkomsten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Gebruik persoonlijke gegevens
Alle gegevens en informatie op de website www.charlzz.com zijn eigendom van Charlzz.com. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door Charlzz.com en niet doorgegeven aan derden.

Up to date houden van gegevens 
Indien er iets is gewijzigd in de aangeleverde informatie ter publicatie op Charlzz.com, kunt u dit doorgeven via info@charlzz.com.

E-mail nieuwsbrief 
Indien u zich via de site heeft aangemeld voor de e-mail nieuwsbrief van Charlzz.com, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om deze e-mail nieuwsbrief voor u op maat te kunnen maken. U kunt zich voor deze nieuwsbrief te allen tijde afmelden.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de informatie’) is het intellectuele eigendom van Charlzz.com. Beelden, fotografie, videobestanden en informatie behoren tot hun respectievelijke eigenaars en mogen niet zonder toestemming van Charlzz.com worden overgenomen. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  De door Charlzz.com ontwikkelde en beschikbaar gestelde technieken en beeldmerken mogen door de contentpartners alleen in het eigen bedrijf of organisatie gebruikt worden voor de vermelding van Charlzz.com op de website waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie is de schriftelijke toestemming van Charlzz.com vereist.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere, externe websites. Alle websites waarnaar wordt doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Charlzz.com geen controle heeft. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de website www.charlzz.com. Charlzz.com is niet verantwoordelijkheid voor de informatie die te vinden is op deze websites.

© Charlzz.com 2015Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaanMeer informatie over de cookiewetgeving